Koło Naukowe Studentów Judaistyki

Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS istnieje od 2009 roku, zostało zawiązane przez studentów międzykierunkowej specjalizacji judaistycznej. Zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz celami określonymi w statucie, głównym celem Koła jest pogłębianie oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny judaistyki, a więc o historii oraz kulturze niematerialnej i materialnej Żydów w Polsce, ich językach (jidysz, hebrajskim), literaturze, obrzędach. W związku z tym członkowie koła podejmują współpracę z innymi kołami naukowymi, np. judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Kołem Naukowym Sznirele Perele z judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Inne instytucje, z którymi została nawiązana współpraca to Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie i Państwowe Muzeum na Majdanku, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, Oddział w Lublinie. W ramach działalności (współ)organizowane są warsztaty, spotkania kulturalne i edukacyjne, imprezy upamiętniające historię Żydów na Lubelszczyźnie, konferencje naukowe oraz objazdy naukowe, a także promocja UMCS.

Funkcję przewodniczących piastowały kolejno Edyta Nowak, Joanna Krauze, Patrycja Wołyńczuk, Agnieszka Litman. Opiekę nad kołem objął najpierw dr hab. Andrzej Trzciński, a od 2012 r. dr Agata Rybińska.

Siedziba Koła:

Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 320 
tel. 537-50-90 
e-mail: jewishst@poczta.umcs.lublin.pl

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/010/2013