Koło Naukowe Studentów Bułgarystów

Siedziba Organizacji:

Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Filologii Słowiańskiej
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4 pok. 428
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Kamen Rikev

http://slawistyka.blogspot.com/ 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/032/2013