Koło Naukowe Romanistów RoManiacy

Cele Koła Naukowego Romanistów RoManiacy:

  • Popularyzacja zwyczajów i kultury frankofońskiej
  • Pogłębianie znajomości języka francuskiego
  • Budowanie więzi pomiędzy polskimi sympatykami języka francuskiego a francuskimi studentami

 

Opiekunowie:
dr hab. Anna Krzyżanowska
dr Maria Cichoń

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Filologii Polskiej
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4A pok. 021
20-031 Lublin

Kontakt:
romanisci@gmail.com 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/016/2013