Koło Naukowe Psychologii "Adesse"

Cele: 

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej, psychoprofilaktyki jak i psychologii ogólnej
 • Rozwijania zainteresowań
 • Doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez angażowanie się w realizację różnorodnych projektów

Najbardziej interesujące projekty realizowane przez Organizację:

 • Konferencja „Moc pomocy”
  • Celem konferencji jest promowanie idei dobrowolnej pomocy oraz zapoznanie studentów z różnymi formami profesjonalnej pomocy psychologicznej.
  • Istotnym celem konferencji jest także dostarczenie informacji na temat możliwości rozwoju w zawodzie psychologa.
  • Ponadto w zależności od konkretnej tematyki – zarówno studenci jak i wolni słuchacze mają szansę na poszerzenie swojej wiedzy
 • Projekt warsztatowy
  • W ciągu roku akademickiego odbywają się regularne spotkania grupy, której członkowie mają szansę ułożyć i przeprowadzić warsztat z wybranej tematyki.
  • Odbywają się też spotkania teoretyczne na których poruszane są tematy dotyczące celów warsztatu, cech osobowości dobrego prowadzącego, umiejętności dobrego prowadzącego, modelu pracy ze współprowadzącym etapów procesu grupowego, ról grupowych oraz zasad konstruowania konspektu warsztatów.

Siedziba organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii UMCS
Plac Litewski 5
20–080 Lublin

Kontakt:
umcs.adesse@gmail.com
facebook

Opiekun: 
dr Justyna Gerłowska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/075/2013