Koło Naukowe Procedur Administracyjnych

  Cele Organizacji:

 • Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
 • Szerzenie kultury prawnej oraz wspieranie indywidualnego rozwoju studentów,
 • Przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej,
 • Integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła,
 • Działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

Projekty realizowane przez Koło:

Lokalna Konferencja Naukowa pt. "Zasady postepowania administracyjnego oraz sadowoadministracyjnego":

 • termin:15 maj 2019 r.
 • Konferencja miala na celu zaprezentowanie zasad postepowania administracyjnego, jaki i sądowoadministracyjnego.

Lokalna Konferencja Naukowa pt. "Odpowiedzialnosc za zobowiazania podatkowe oraz ich sadowa kontrola":

 • termin: 5 czerwiec 2019 r.
 • Konferencja mialaprasowa na celu ukazanie zakresu odpowiedzialnosci za zobowiazania podatkowe roznych podmiotow m.in. malzonka, czlonkow rodziny, spadkobiercow, czlonkow zarzadubspolki.

Lokalna Konferencja Naukowa pt. "Raje podatkowe, jako sposob na unikanie opodatkowania":

 • termin:14 listopad 2019 r.
 • Konferencja miala na celu zaprezentowanie zjawiska unikania opodatkowania poprzez funkcjonowanie na swiecie miejsc okreslanych jako raje podatkowe.

Ogolnopolska Konferencja Naukowa pt. "Korupcja w administracji publicznej. Aspekty prawne i spoleczne":

 • termin: 29 listopad 2019 r.
 • Celem konferencji jest zaprezentowanie zjawiska korupcji w administracji publicznej. Na konferencji zaprezentowane zostana wystapienia odnoszace sie do aspektow spolecznych. ale rowniez korupcja zostanie ukazana jako przestepstwo na gruncie m.in. prawa karnego.

Szkolenie z obywatelskiego monitorowania sadow wspolorganizowane z Fundacja Court Watch Polska w ramach realizacji projektu pt. „Otwartepaństwo.pl”:

 • termin: 4 grudzien 2019 r.
 • Szkolenia Fundacji Court Watch Polska przygotowują uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu „Obywatelskiego Monitoringu Sądów”. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.

Siedziba Organizacji:
Wydzial Prawa i Administracji UMCS
pl. Marii Curie Sklodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 703

Dane kontaktowe:
knpa.umcs@gmail.com
Facebook
Instagram: knpaumcs

Opiekun merytoryczny:
dr Mariusz Filipek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/159/2019