Koło Naukowe Procedur Administracyjnych

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opiekun merytoryczny:
dr Mariusz Filipek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/159/2019