Koło Naukowe Prawa Spółek

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt: 
knps.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Małgorzata Dumkieiwcz prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/061/2013