Koło Naukowe Prawa Rzymskiego

Cele Koła:
1) propagowanie wiedzy z zakresu prawa rzymskiego,
2) zwiększanie świadomości w zakresie europejskiej tradycji romanistycznej,
3) wspieranie członków w ich rozwoju naukowym.
 
Siedziba Koła: 
Wydział Prawa i Administracji UMCS 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 505 
20-031 Lublin
 
Opiekun naukowy: dr Andrzej Chmiel
 
Zarząd Koła Naukowego Prawa Rzymskiego UMCS w roku akademickim 2018/2019: 
Przewodniczący – Piotr Reszka
Wiceprzewodnicząca – Karolina Sławecka
Wiceprzewodnicząca – Eliza Wiśniewska
Sekretarz – Sylwia Michalczewska
Skarbnik – Aleksandra Filip
 
Kontakt:

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/145/2017