Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opiekunowie merytoryczni: 
dr hab. Bartosz Liżewski prof. nazdw.
mgr Angelika Koman
mgr Natalia Kurek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/160/2019