Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego

Cele Koła:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu polityki społeczno-gospodarczej członków Koła,
 • wzbogacanie dorobku intelektualnego studentów o myśl ekonomiczno-prawną,
 • kształtowanie pozytywnych postaw i wzorcowych zachowań wśród ludzi młodych,
 • przybliżanie sylwetek wybitnych polskich i zagranicznych ekonomistów oraz prawników, ich koncepcji i poglądów,
 • podkreślanie znaczenia postaci Romana Rybarskiego i jego osiągnięć naukowych z zakresu ekonomii,
 • integracja środowiska studenckiego i doktoranckiego,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła,
 • promowanie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
 • promowanie Katedry Prawa Finansowego UMCS,
 • promowanie innych ośrodków naukowych, które będą współorganizować działalność Koła,
 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych i dydaktycznych,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Koło realizuje w/w cele poprzez:

 • organizację wykładów, warsztatów i konferencji przy współudziale ekspertów,
 • spotkania dyskusyjne członków Koła,
 • prowadzenie działań promocyjnych pod nazwą Koła na portalach społecznościowych,
 • inne formy działalności zgodne ze statutem Koła.

Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego jest organizacją studencko-doktorancką, działającą przy WPiA UMCS. Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko pojmowana myśl ekonomiczno-prawna.

 Patronem Koła jest Roman Franciszek Rybarski (ur. 1887r.-zm. 1942r.)- wybitny ekonomista, polityk i publicysta okresu XX-lecia międzywojennego. Jako student ekonomii i historii gospodarki, podjął się także działalności w organizacjach studenckich. Już w młodości publikował artykuły naukowe m. in. w "Czasopiśmie prawniczym i ekonomicznym". Uzyskał tytuł doktora praw oraz profesora nadzwyczajnego w zakresie skarbowości i ekonomii politycznej. Po wybuchu wojny zaangażował się w prace Komitetu Obrony Stolicy. Został aresztowany, przewieziony na Pawiak, skąd trafił do obozu w Oświęcimiu. Został rozstrzelany za organizowanie ruchu oporu w obozie. Jego niezłomna postawa i zaangażowanie w życie społeczne stanowi dodatkową motywację dla młodych ludzi do podjęcia działań na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Poglądy naukowe Romana Rybarskiego zasługują na uznanie i stanowią ciekawy obszar dla prowadzenia dalszych analiz i badań w zakresie historii gospodarki, ekonomii i prawa.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5 p. 620
20-031 Lublin

Facebook

Opiekun merytoryczny: 
dr hab. Andrzej Niezgoda

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/169/2020

  Autor
  Marta Wolińska