Koło Naukowe Monitoringu i Analizy Społeczeństwa Informacji

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3, p. 221
20-080 Lublin

Kontakt: 
kontakt@masi.umcs.lublin.pl 

Opiekun merytoryczny: 
dr hab. Piotr Celiński prof. nazdw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/153/2018