Koło Naukowe Młodych Dydaktyków

Cele:

 • poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu dydaktyki języka polskiego i literatury,
 • doskonalenie warsztatu pracy przyszłych nauczycieli,
 • nawiązywanie współpracy z doświadczoną kadrą pedagogiczną i znaczącymi organizacjami oraz ośrodkami edukacyjnymi.

Projekty i działalność:

 • Sonda uliczna dotycząca życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego- 20.11.2017
 • Spotkanie ze szkołami "Lalka i inne"- 9.06.2017
 • Konkurs "Wielki test o Bolesławie Prusie"- 21.04.2017
 • Konkurs "Połamać pióro II"- 10.03.2107
 • Ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa „DZIECKO – UCZEŃ – DOROSŁY W EDUKACJI. TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”- 3.06.2016 r.
 • Przygotowanie programu dydaktyczno-artystycznego, pomoc organizacyjna oraz udział w spotkaniu dla szkół partnerskich IFP UMCS pod hasłem „Sztuka pisania”,  – 17.12.2015 r.,
 • Ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa „Wartości a edukacja” – 3.12.2015 r.
 • I edycja konkursu ortograficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Połamać pióro” – 19.05.2015 r. (konkurs coroczny),
 • Debata wydziałowa – „Język polski w szkole – pożyteczny czy zbyteczny?” – 14.05.2015 r. Debata dotycząca roli języka polskiego jako przedmiotu we współczesnym systemie szkolnictwa.

Opiekun: 
dr Beata Jarosz

Siedziba Organizacji:
Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Humanistyczny
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A/224
20-031 Lublin

Kontakt:
kolomlodychdydaktykow@gmail.com
facebook

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/004/2013