Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Policyjnego

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opiekun merytoryczny: 
dr Dorota Orkiszewska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/161/2019