Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania

Siedziba Organizacji: 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. Marii Curie- Skłodowskiej 1 s. 160
20-031 Lublin

Opiekun:
dr hab. Jarosław Bylina

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/156/2018