Koło Naukowe Inicjatyw Studenckich WPiA

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opiekunowie merytoryczni: 
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr Jan Mojak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/096/2014