Koło Naukowe Informatyki Kognitywnej

Siedziba Organizacji:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
ul. Akademicka 9 s.321
20-033 Lublin

Kontakt:
knsir-umcs@hotmail.com 

Opiekun:
mgr Paweł Olszewski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/130/2016