Koło Naukowe Europeistyki UMCS

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Kontakt:
kolo.europeistow@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr Mariola Kuszyk-Bytniewska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/045/2013