Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS

Cele Koła:

 • działalność naukowa oraz rozwój i podnoszenie kwalifikacji członków Koła;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów naukowych, kształtowanie zdolności pracy w zespole i predyspozycji organizatorskich członków Koła; integracja środowiska doktorantów studiujących na Wydziale Humanistycznym UMCS;
 • organizowanie konferencji naukowych, odczytów, wykładów, spotkań dyskusyjnych i warsztatów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz imprez kulturalnych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz czasopiśmienniczej, zarówno o charakterze ogólnowydziałowym, jak i dla poszczególnych kierunków studiów doktoranckich;
 • umożliwianie wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie wiedzy i osiągnięć badawczych doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS;
 • promocja Uniwersytetu na forum krajowym i międzynarodowym oraz działalność dla dobra Wydziału Humanistycznego UMCS;
 • współpraca z doktorantami UMCS i innych uczelni oraz Kołami Naukowymi, organizacjami i instytucjami o podobnym do Koła profilu działalności.

Projekty realizowane przez Koło:

 • Udział członków Koła w Drzwiach Otwartych UMCS (24 marca 2017 r.)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Zmysłowość w języku, literaturze i kulturze” (24-25 listopada 2016 r.)
 • Ogólnopolska doktorancka konferencja naukowa „V Lubelska Jesień Historyczna (30 września 2016 r.)
 • Seminarium naukowe pt. Kultura upokarzania w mediach” (23 maja 2016 r.)
 • Seminarium naukowe pt. Halo tu Rio – Brazylia społecznie, kulturowo i medialnie w Telewizji Polskiej”(17 maja 2016 r.)
 • Spotkanie autorskie z prof. Elżbietą Flis-Czerniak (12 maja 2016 r.)
 • Spotkanie autorskie z prof. Dorotą Filar (14 kwietnia 2016 r.)
 • Spotkanie autorskie z prof. Arkadiuszem Bagłajewskim (28 stycznia 2016 r.)

Struktura organizacji:

 • Sekcja Historyczna
 • Sekcja Kulturoznawcza
 • Sekcja Polonistyczna
 • Sekcja Wschodniosłowiańska
 • Redakcja czasopisma „Acta Humana”
 • Sekcji Doctoral Studies

Dni Drzwi Otwartych UMCS 2016

To niezwykle ważne dla nas wydarzenie odbywa się cyklicznie – każdego roku dokładamy wszelkich starań, by zainteresować uczniów szkół partnerskich, ale także tych gościnnie odwiedzających nasz uniwersytet prowadzonymi przez nas badaniami, a tym samym zachęcić ich do wyboru filologii polskiej jako przyszłego kierunku studiów. Przygotowujemy różnorakie warsztaty dla uczestników wydarzenia, wręczamy gadżety z logo uczelni, świetnie się przy tym bawiąc i ucząc równocześnie. Kilkakrotnie udało nam się nawiązać współpracę ze szkołami licealnymi, które zaowocowały prezentacjami w placówkach takich jak Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Spotkania autorskie poświęcone nowościom wydawniczym w Instytucie Filologii Polskiej UMCS

To także cykliczne wydarzenie, które pozwala nam dowiedzieć się co nieco o warsztacie pracy najgłośniejszych nazwisk naszego instytutu, poszerzyć horyzonty myślowe i… zainspirować się nową problematyką badawczą. Nasze spotkania, które mają charakter otwarty, to okazja do bliższego poznania autorów i podzielenia się z nimi własną opinią 
na temat ich książek, ciekawe dyskusje i specyficzna atmosfera. Swoją obecnością zaszczycili nas już m.in. prof. dr hab. Halina Pelc, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, dr hab. Dorota Piekarczyk, dr hab. Dorota Filar, dr Anna Nowicka-Struska.

Konferencje naukowe

Ukoronowaniem naszej całorocznej działalności są organizowane rokrocznie konferencje naukowe o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Podejmujemy różnorodne tematy, które rozciągają się na dziedziny takie jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, teatrologia, historia. Gościmy prelegentów z całej Polski oraz zza granicy. Patronują nam m.in. Prezydent Miasta Lublin, Radio Centrum, Radio Lublin. Na swoim koncie mamy ogólnopolskie konferencje „Porozmawiajmy o gatunkach” czy „Subiektywizm w języku”. Obydwie pozostawiły po sobie trwały ślad w postaci publikacji.

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS   
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 
Pokój nr 12 (Nowa Humanistyka)

Kontakt:
knd.wh@poczta.umcs.lublin.pl
Facebook

 Opiekun:
dr Robert Stępień

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/054/2013