Koło Naukowe Bliskiego Wschodu

Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu rozpoczęło swoją działalność w maju 2011 roku pod opieką naukową dr Bartosza Bojarczyka. Centrum naszych zainteresowań stanowią państwa przynależące geograficznie i kulturowo do regionu Bliskiego Wschodu. Zgłębiamy wiedzę na temat wszystkich aspektów funkcjonowania państw regionu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, religii, społeczeństwa, systemów politycznych czy gospodarczych, które z racji swej specyfiki stanowią interesujący obszar badań. Staramy się przybliżyć szeroko rozumianą tematykę Bliskiego Wschodu, a tym samym popularyzować kulturę arabską wśród studentów.

Cele statutowe naszego Koła realizujemy poprzez:

 1. organizację konferencji i wykładów otwartych, 
 2. śledzenie i analizowanie bieżących wydarzeń w regionie, 
 3. wymiany studenckie, 
 4. organizację wycieczek i wyjazdów naukowych, 
 5. wewnętrzne panele dyskusyjne. 

Co już zrobiliśmy:

 • Konferencja naukowa „The Middle East Security Problems”, w ramach której odbyła się wystawa pt. „Historia stosunków polsko – irańskich”, podczas której miał miejsce wykład Jego Ekscelencji Samada Ali Lakizadeh - Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce pt. „90 years of Iran - Poland political relations at a glance”. 
 • Pokazy filmów„Walc z Baszirem”,  „Persepolis” i „Rozstanie”. 
 • Panel dyskusyjny na temat praw kobiet w Islamie. 
 • Wykład otwarty pt. „Islamska Republika Iranu w Środowisku Międzynarodowym w XXI wieku”. 
 • Spotkanie z redaktorem Jerzym Haszczyńskim oraz promocja jego książki Mój brat obalił dyktatora, organizowane wspólnie ze Studenckim Kołem Dziennikarskim. 
 • Ogólnopolska Konferencja Studencko - Doktorancka „Wschód nie zawsze Daleki”, przygotowywana razem z  Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych i Kołem Naukowym Sympatyków Dalekiego Wschodu. 
 • Wyjazd naukowy do Ambasady Arabskiej Republiki Syrii oraz do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
 • Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna pt. „Bezpieczeństwo energetyczne w Europie”, powstała przy współpracy z Kołem Naukowym Europy Środkowo-Wschodniej. 
 • Projekt edukacyjny „Wschodnie sąsiedztwo: wyzwania dla współczesnych relacji polsko – ukraińskich”, realizowany we współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano – Frankowsku na Ukrainie oraz Kołem Naukowym Europy Środkowo-Wschodniej. 
 • Jednym z głównych przedsięwzięć jest organizowanie co roku wydarzenia naukowo-kulturalnego pt. Dni Bliskiego Wschodu. Do tej pory odbyły się dwie edycje, podczas których zostały zorganizowane prelekcje pracowników naukowych i studentów, pokazy: malowania henną, Krav Magi, filmów i mody bliskowschodniej, lekcje języka farsi, arabskiego i hebrajskiego, degustacja potraw arabskich, a także warsztaty tańca żydowskiego i tańca brzucha. 

 

Chcesz urzeczywistnić swoje pomysły, poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, dowiedzieć się czegoś nowego na temat regionu Bliskiego Wschodu, zdobyć doświadczenie organizatorskie? Dołącz do nas!


Opiekun naukowy: 

dr Bartosz Bojarczyk

Kontakt:

e-mail: badaczebliskiegowschodu@gmail.com

As-Salāmu `alaykum!