Koło Naukowe Bliskiego Wschodu

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt: 
kolobliskiegowschodu@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Bartosz Bojarczyk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/136/2017