Koło Naukowe Badania Religii

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Kontakt:
knbadaniareligii@gmail.com 

Opiekun:
dr hab. Krzysztof Kosior prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/067/2013