Koło Naukowe Anglistów

Cele:

 • popularyzowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą i samokształceniową pośród studentów,
 • integracja i stymulowanie rozwoju na płaszczyźnie środowiska akademickiego i poszerzanie wiedzy i zainteresowań Członków Koła z dziedziny kultury krajów anglojęzycznych oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa neofilologicznego.

Projekty: 

 • Dzień Gotycki:
  • wydarzenie poświęcone gotycyzmowi obecnemu w kulturze, literaturze oraz architekturze,
  • seria prelekcji poświęconych różnym aspektom i przejawom gotyku w wyżej wymienionych sferach,
  • prelegentami byli zarówno pracownicy naukowi Instytutu Anglistyki oraz Historii UMCS, jak i studenci oraz doktoranci,
  • wydarzenie cieszyło się znaczną popularnością zarówno ze strony prelegentów, jak i bardzo licznej publiczności, która przerzedzać zaczęła się dopiero pod koniec programu,

 • Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Co to znaczy, że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce”:
  • konferencja miała na celu umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat znaku i znaczenia,
  • goście konferencji pochodzili z rożnych ośrodków naukowych, co pozwoliło na rzeczową i bogatą wymianę doświadczeń,
  • konferencja została przygotowana we współpracy z Kołem Kognitywistyki UMCS, 

 • Kłem i pazurem - konfrontacja mitów. Postać wampira i wilkołaka w historii i tekstach kultury:
  • wydarzenie dwuczęściowe, obejmujące dwie prelekcje dotyczące funkcji i obecności wampirów i wilkołaków w kulturze, a w tydzień później - debatę z udziałem studentów, pracowników naukowych Instytutu Anglistyki oraz gości z zewnątrz,
  • wydarzenie miało na celu zbliżyć światy fantastyki oraz badań akademickich dzięki popularności dwóch wizerunków potwora w ostatnich latach.

Siedziba Organizacji
Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt:
anglisci.umcs@gmail.com
Facebook
kna.umcs.pl

Opiekun
mgr Katarzyna Góral

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/049/2013

  Autor
  Anna Nieoczym