Koło Naukowe Anglistów

Koło Naukowe Anglistów UMCS (KNA) jest jedną z najprężniej działających organizacji studenckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zostało już drugi raz z rzędu wyróżnione jako najaktywniejsze koło naukowe UMCS podczas Kozienaliowej Gali Naukowca 2017. Dotychczas największym sukcesem Koła był udział w finale konkursu StRuNa 2017 w trakcie 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA w Warszawie pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach Koła działają 4 sekcje specjalistyczne: filmoznawcza, literaturoznawcza, dydaktyczna oraz teatralna. KNA jest organizatorem wielu autorskich inicjatyw w trzech głównych obszarach działalności: naukowej, charytatywnej oraz promocyjnej.

Naukowa działalność KNA związana z kierunkiem badań nad kulturą krajów angielskiego obszaru językowego przejawia się w organizowaniu konferencji o różnorodnej tematyce naukowej, m.in. cykl konferencji Students’ Corner oraz Dni Fantastyki.

KNA od 2016 roku publikuje także czasopismo naukowe New Horizons in English Studies (e-ISSN 2543-8980), w którym ukazują są między innymi pokonferencyjne artykuły uczestników konferencji Students’ Corner.

W sferze działalności wspierającej lokalną społeczność wymienić należy między innymi organizację akcji charytatywnych. Pierwsza to autorska akcja KNA Photo Booth Challenge - Baw się z nami i pomagaj we współpracy z Grupą Fotografów Lubelskich na rzecz rehabilitacji chorych dzieci. Akcja odbywa się co roku i polega na wykonaniu profesjonalnych sesji fotograficznych uczestnikom akcji w studio w Chatce Żaka w Lublinie za symboliczne 10 zł. Druga inicjatywa charytatywna to sztab ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę przy Instytucie Anglistyki UMCS.

Poza naukowymi przedsięwzięciami, KNA zajmuje się również szeroko pojętą promocją uniwersytetu i kierunku Anglistyka. Sztandarowym projektem KNA są warsztaty językowe dla uczniów z województwa lubelskiego. Uczestniczą w nich szkoły, które podpisały z Instytutem Anglistyki UMCS oficjalne porozumienie o współpracy. KNA aktywnie wspiera również inicjatywy Biura Promocji UMCS, które zwraca się do członków Koła o prowadzenie podobnych warsztatów dla szkół partnerskich UMCS.

Koło Naukowe Anglistów znajdą Państwo również na Facebooku oraz YouTube.
Opiekunowie Koła: dr Anna Bendrat i mgr Katarzyna Góral
Adres e-mail Koła: anglista.umcs@gmail.com
Adres pocztowy:
Koło Naukowe Anglistów
Instytut Anglistyki UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
Zobacz także: Skład Koła Naukowego Anglistów