Koło Nauk Społecznych

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5 pok. 7
20-031 Lublin

Opiekun:
Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/170/2021