Koło Metodologiczne Historyków UMCS

Celami działalności Koła są:

 • działalność na rzecz rozwoju i integralności nauk humanistycznych;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych;
 • integrowanie lubelskiego środowiska akademickiego;
 • popularyzowanie wiedzy związanej m.in. z metodologią nauk (w szczególności z refleksją metodologiczną nad współczesną humanistyką;
 • umożliwianie wymiany doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi i kulturalnymi zajmującymi się teorią historii oraz współczesnym dyskursem humanistycznym;
 • współpraca z ośrodkami badawczymi, akademickimi, muzealniczymi i medialnymi zarówno na terenie państwa polskiego jak i poza nim;
 • prowadzenie badań nad świadomością historyczną współczesnych społeczeństw i nowoczesnymi sposobami upowszechniania historii;
 • propagowanie wiedzy na temat współczesnych metod uprawiania dyskursu historycznego;
 • refleksja nad rolą nauk humanistycznych w świecie współczesnym.

Koło realizuje swoje cele poprzez, m.in.:

 • organizowanie odczytów, sympozjów, konferencji i konkursów;
 • organizowanie prelekcji, prezentacji oraz wystaw;
 • uczestnictwo członków Koła w spotkaniach środowisk akademickich (naukowych i popularyzatorskich) organizowanych w kraju i za granicą;
 • wydawanie biuletynów i innych wydawnictw związanych z działalnością Koła;
 • korzystanie z technologii informacyjnej i multimedialnej.

 Zrealizowane projekty:

„Historyczne geoskrzynki na najstarszych osiedlach LSM-u w Lublinie”: wyprawa członków KMH UMCS ze studentami historii do Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie
Data realizacji: 11 października 2018 r.
„Niezwykłe obiekty muzealne, dachy pawilonów, targ, duże okna i czarna podłoga – wizyta członków Koła w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie”: członkowie Organizacji (Paulina Litka i Bartłomiej Stolarz) wybrali się wraz z grupą studentów historii UMCS (specjalność komercjalizacja wiedzy historycznej) na wycieczkę do Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przy ul. Wileńskiej 21. Uczestnicy zostali zapoznani m.in. z historią placówki muzealnej, po czym odbyli spacer po najstarszych osiedlach LSM-u (kontekst powstawania osiedli i szukania nieoczywistych lokalizacji dla historycznych geoskrzynek). Zainteresowani skupili się głównie na inicjatywach społecznych, architektach (Haczewski, Hansenowie), os. Mickiewicza i Słowackiego, po czym rozpoczęli opracowywanie scenariuszy, w kontekście projektu historycznych geoskrzynek miasta Lublina.  

„Seryjne Historie z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie”
Data realizacji: 21 września 2018 r.
Niezwykłe spotkania w kontekście niecodziennych badań przeszłości i przyszłości.
Pierwsze spotkanie w ramach „Seryjnych Historii” organizowanych przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zostało przeprowadzone przez Paulinę Litkę (KMH UMCS) w formie wykładu połączonego z prezentacją, tematem był mesjanizm polski w kontekście idei niepodległościowej (wybrane aspekty). Spotkanie zostało przeprowadzone o godz. 12.00, dla szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego mogliśmy gościć ponad 120 uczniów oraz o godz. 17.00, dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

„Geocaching: historyczne skrzynki miasta Lublina” – KMH UMCS i XV LFN 2018
Data realizacji: 18 września 2018 r.
Warsztat/projekt w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki 2018, pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki” podczas którego autorzy projektu, Paulina Litka i Bartłomiej Stolarz zapoznali uczestników (ze szkoły podstawowej w Lublinie) z historią geocachingu, projektem historycznych geoskrzynek miasta Lublina (jako niekonwencjonalną metodą nauki historii w postaci gry miejskiej z systemem nawigacji i nagród). Ponadto, zainteresowani mogli zaprojektować własną historyczną geoskrzynkę, a najlepsze pomysły zostały nagrodzone.

„Grafika 3D w wizualizacji historii” – KMH UMCS i XV LFN 2018
Data realizacji: 17 września 2018 r.
Warsztat/projekt w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki 2018, pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki” połączony z prezentacją trójwymiarowej animacji, przedstawiającej etapy architektoniczne Starego Ratusza – Trybunału Koronnego w Lublinie. Autor projektu, Łukasz Świerżewski podjął dyskusję z liczną grupą zainteresowanych, udzielając m.in. odpowiedzi na pytania, tj.: Po co humaniście metoda wizualizacji? Na co pozwala grafika 3D w wizualizacji historycznej oraz jakie niesie ze sobą możliwości?

Projekt „Geocaching: historyczne skrzynki miasta Lublina”
Data realizacji: od 19 sierpnia 2018 r. – do chwili obecnej
Projekt edukacyjny mający na celu stworzenie historycznych geoskrzynek miasta Lublina (jako niekonwencjonalna metoda nauki historii w postaci gry miejskiej z systemem nawigacji i nagród).

„Kozienaliowy Festiwal Nauki 2018 i Metodolodzy”
Data realizacji: 10 maja 2018 r.
Prezentacja dotychczasowego dorobu Organizacji oraz prac bieżących wszystkim zainteresowanym w ACK „Chatka Żaka” Lublin. Z okazji tegorocznego KFN 2018, członkowie Organizacji przedstawili m.in. trzy wybrane projekty: "Geocaching: historyczne skrzynki na terenie miasta Lublina” (projekt w kontekście 700-lecia lokacji miasta Lublina), "Spacer po Lublinie" - innowacyjne wycieczki dla zainteresowanych (projekt w kontekście 700-lecia lokacji miasta Lublina), "E-TV Historia" jako nowoczesna telewizja historyczna. Członkowie Organizacji zagościli na uroczystej Kozienaliowej Gali Naukowca, podczas której ogłoszono zwycięzców konkursu w kategoriach: Najlepsze Koło, Opiekun na 5, Studencki projekt warty uwagi, Najaktywniejszy student.

Koło Metodologiczne Historyków UMCS zwyciężyło w kategorii: Najlepsze Koło 2018 oraz zostało wyróżnione za projekt „Spacer po Lublinie”.

„Swoboda, gniew, strach, radość, zniechęcenie, a może bezradność?”: warsztaty plastyczne w Muzeum Historii Miasta Lublina – Brama Krakowska:
Data realizacji: 15 marzec 2018 r.
Członkowie Koła zorganizowali wycieczkę studentów turystyki historycznej UMCS do Muzeum Historii Miasta Lublina. Pierwsza część spotkania miała miejsce na wystawie czasowej prac artystki Pauliny Hortyńskiej "Ślady". Opowieści o twórczości współczesnej lubelskiej artystki towarzyszył wykład o sztuce abstrakcyjnej. Był to wstęp do drugiej części spotkania - warsztatów. W ich trakcie uczestnicy mogli wykreować prace inspirowane obrazami na wystawie. Każdy podzielił się swoimi wrażeniami, opowiedział o treściach, które chciał przekazać za pomocą własnych kompozycji. Po wystawie czasowej zainteresowani odwiedzili wystawę stałą – czyli opowieść o dziejach Lublina, a na zakończenie wysłuchali dźwięku miejskiego hejnału, który jest słyszany z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej.

„Drzwi Otwarte UMCS 2018: Koło Metodologiczne Historyków”
Data realizacji: 9 marca 2018 r.
Członkowie Organizacji zapoznali wszystkich z bogatą ofertą edukacyjną Uniwersytetu oraz zaprezentowali następujące projekty: Gry w nauce historii – pokaz i dyskusja; Lubelszczyzna nieznana. Historia z bocznej drogi – prezentacja audiowizualna; Muzeum historyczne dziś – misja i działanie. Członkowie Koła mogli zaprezentować własną działalność – dotychczasową oraz obecną, przedstawić uczestnikom bieżące i przyszłe projekty do zrealizowania (m.in. wstęp do wydarzenia: 10 lat minęło. Jubileusz Koła Metodologicznego Historyków UMCS, projekt: Interaktywne Mapy), tym samym pokazać zainteresowanym praktyczne możliwości rozwoju, jakie daje studiowanie i szeroko pojęta działalność w organizacjach naukowych.

„Świąteczna zbiórka KMH UMCS”
Data realizacji: grudzień 2017 r.
Członkowie Organizacji wzięli udział w zbiórce darów na rzecz: XXV edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” (dary przekazane dzieciom potrzebującym, m.in.: z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka itd.); „Zbiórki: Ludzie bezdomni - powieść i rzeczywistość” (dary przekazane bezdomnym podczas Rekolekcji Bożonarodzeniowych, organizowanych przez Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów i Centrum Wolontariatu w Lublinie–10-13 grudnia 2017 r. w Dąbrowicy); Akcji „Szlachetna Paczka” (paczka przekazana dla wybranej rodziny) jako projekt pomocy bezpośredniej.

„6 Rajd Lubelszczyzna Nieznana”: w poszukiwaniu łosi i duchów
Data realizacji: 25 listopada 2017 r.
Członkowie Koła wraz ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Lublinie zaliczyli tym razem północne rubieże powiatu puławskiego. Na trasie spotkało się 26 rajdowiczów, i co trzeba podkreślić: ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, których łączy chęć aktywnego wypoczynku i integracji w doborowym towarzystwie, jak również – dla niektórych – ukazywania historii w formie niekonwencjonalnej. Rajdowicze przeszli dystans 18 km z Zakładów Azotowych "Puławy", przez gajówkę "Azotrop", łąki bałtowskie, bonowskie, rez. Piskory, Bonów, kończąc na zapomnianej stacji kolejowej w Gołębiu.

„Dzień Historyka 2017 pod hasłem Historia Wolności
Data realizacji: 23 października 2017 r.
Warsztat pt. "Artysta wolny - artysta prawdziwy. Tribute to Andrzej Zaucha", poprowadzony przez Jana Szajowskiego, członka Koła. Organizacja mogła gościć liczne grupy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych wraz z nauczycielami. Uczestnicy mogli zapoznać się z samą postacią Andrzeja Zauchy – polskiego wokalisty jazzowo-popowego, rhythm-and-blues, saksofonisty i perkusisty oraz podyskutować na temat jego najpopularniejszych piosenek: „Byłaś serca biciem”, „C'est la vie – Paryż z pocztówki”, „Siódmy rok”, „Bądź moim natchnieniem”, „Baw się lalkami” itp., które zostały przedstawione przybyłym w interesujący sposób.

„Fantastyka: nauka czy tylko hobby?”
Data realizacji: 28 września 2017 r.
Warsztat/projekt „Fantastyka: nauka czy tylko hobby?”, którego autorem była mgr Beata Zielonka, członkini Koła. Organizacja mogła gościć uczniów szkoły podstawowej ze Świdnika, którzy mieli możliwość zapoznania się z samym pojęciem fantastyki, jej podziałem, wybranymi filmami oraz książkami fantasy itp. Wszystko to było połączone z niezwykłymi prezentacjami oraz konkursami, w tym np.: zabawą w Taboo, „Stwórz własnego bohatera”, „Zgadnij jaki to film” oraz „Familiadą”, podczas której uczniowie mogli m.in. wykazać się swoją wiedzą na temat różnych aspektów fantastyki. 

„Dawne obce wzory kulturowe – strach, fascynacja i niezrozumienie”
Data realizacji: 15 września 2017 r.
I Humanistyczna Konferencja Naukowa im. Kaspra Niesieckiego, „Dawne obce wzory kulturowe – strach, fascynacja i niezrozumienie” zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej UMCS w Lublinie oraz Koło Metodologiczne Historyków UMCS. W tym naukowym przedsięwzięciu wzięło udział 12 prelegentów, reprezentujących Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach. W konferencji wzięli udział również pracownicy muzeum oraz inni, zaproszeni goście. Nie zabrakło także uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy licznym gronem przybywali na wybrane referaty uczestników. Całemu wydarzeniu patronował Starosta Powiatu Krasnostawskiego i Burmistrz Miasta Krasnegostawu. Konferencja objęta była również patronatem medialnym Radia Lublin i Chełmskiego Radia Bon Ton, a także Tygodników: Nowego Tygodnia i Super Tygodnia oraz Internetowego Portalu Informacyjnego Krasnostawska.pl oraz internetowego Magazynu Kulturalnego Brzydkie Słowo na K oraz portal historia.org.pl.

„XIV Lubelski Festiwal Nauki 2017 z KMH UMCS”
Data realizacji: 27-28 września 2017 r.
W ramach XIV LFN 2017 członkowie Organizacji zaprezentowali niniejsze projekty: Testosteron w polskiej piosence na przykładzie życia i twórczości Andrzeja Zauchy (Jan Szajowski); Fantastyka: nauka czy tylko hobby? (Beata Zielonka); Mesjanizm: przeszła trauma romantyzmu czy współczesne przekleństwo? (Paulina Litka).

„Wyjątkowy Jubileusz Pana Prof. Jana Pomorskiego UMCS”
Data: 30 czerwca 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS pomogło przy organizacji Jubileuszu Pana Prof. dra hab. Jana Pomorskiego UMCS Lublin (metodologa, polskiego historyka, profesora nauk humanistycznych, specjalizującego się przede wszystkim w metodologii historii i innych naukach społecznych, a także zajmującego się m.in. historią historiografii, antropologią i teorią kultury), który odbył się dn. 30 czerwca br. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym oraz uczestnikom tego wydarzenia, a także jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia Panu Profesorowi.

„V rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej - Dalekowschodnia”
Data: 8-9 kwietnia 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS we współpracy z SKPB Lublin zorganizowało kolejny rajd. Tym razem wszyscy zainteresowani uczestnicy pomaszerowali na wschodnim krańcu Polski i naszego regionu, czyli nad Bugiem w okolicy Horodła i Zosina. Na trasie było 17 osób. Choć pogoda nie była aż taka zadowalająca, to nastroje były wspaniałe. Pierwszego dnia, niezwykłe wrażenie na uczestnikach zrobiła przede wszystkim niesamowita nadbużańska przyroda i ogromne przestrzenie otwierające się przed „rajdowiczami”. Uczestnicy rajdu spędzili noc w gościnnym mieście Hrubieszowie, gdzie można było m.in. odwiedzić Browar Sulewski. Drugiego dnia, zainteresowani odwiedzili jeszcze Kryłów, Masłomęcz z Wioską Gotów, Wojsławice oraz Krupe i Krynicę z piramidą.

„KMH UMCS otwiera swoje DRZWI OTWARTE 2017”
Data: 24 marzec 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS mogło podczas Drzwi Otwartych UMCS 2017 gościć przy swoim stoisku liczne grupy osób, zainteresowanych studiami na Naszej Alma Mater. Przybysze mogli zapoznać się z całą historią działalności Koła Metodologicznego Historyków, jak i z bieżącą pracą obu tych Organizacji. Nie zabrakło licznych pokazów, prezentacji z działalności KMH UMCS, jak i samych dyskusji z zainteresowanymi, tak jak co roku.
Dziękujemy Panu Prof. L. Wierzbickiemu za organizację i miło spędzony czas oraz wszystkim przybyłym.

„DEDEK z KMH UMCS: Beatbox’owa lekcja historii”
Data: 23 marzec 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS nawiązało współpracę z Dzielnicowym Domem Kultury „Czuby Południowe” w Lublinie. Współpraca DDK „Czuby Południowe” z KMH UMCS ma na celu m.in. zapoznanie uczestników z wszelką „niekonwencjonalną oraz innowacyjną nauką samej historii”, i nie tylko, przede wszystkim przekazywaną w inny sposób niż „podręcznikowo”. Wszelkie warsztaty, spotkania, debaty, pokazy oraz prezentacje i występy, a przy tym projekty własne organizowane przez KMH UMCS przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum, a także dla wszystkich zainteresowanych nowym cyklem, którego celem jest ukazanie wiedzy, nauki z zupełnie innej perspektywy. To zmaganie się z trochę inną nauką, edukacją, która często musi być przekazywana właśnie w sposób „nietradycyjny”, biorąc pod uwagę potrzeby dzisiejszego społeczeństwa, głównie jeśli chodzi o edukację szkolną. To „niestandardowe” podejście do samej nauki, edukacji szkolnej z wykorzystywaniem innowacyjnych metod badawczych, a także pewne myślenie (skierowane do uczniów ze szkół) w kategorii „pomysł – realizacja pomysłu – wdrożenie – pojawienie się tzw. nowego produktu”.

Członkowie KMH UMCS, Patryk Płokita oraz Andrzej Dąbrowski w ramach zorganizowanej „Beatbox’owej lekcji historii” w DDK „Czuby Południowe” zaznajomili uczestników z samym pojęciem rapu, beatboxu, pokazali, jak wygląda „hiat”, „werbel” oraz skąd wziął się hip-hop w Polsce. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania się z projektem „Based On a True Story”, czyli połączeniem głównie rapu, beatboxu z historią (tekstami historycznymi), czego przykładem była m.in. „Opowieść o 1000 i jednej śmierci” (streszczenie prac magisterskich Andrzeja Dąbrowskiego i Patryka Płokity), jak również jedno z najnowszych nagrań – „Stalag 319”, dotyczący więzienia dla przeciwników nazistowskich Niemiec. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość spróbowania własnych sił w beatbox’ie i nauczenia się podstawowych elementów wykonywania takiej muzyki przy pomocy aparatu mowy („Skrecze z dzieciakami”). Wszystko to miało na celu głównie zapoznanie uczestników z tzw. niekonwencjonalną formą edukacji, która jest przekazywana w inny sposób niż „podręcznikowo”. Jest to ukazanie wiedzy, nauki z innej perspektywy, która to jest przekazywana w sposób „nietradycyjny”, wykorzystujący przy tym wszelkie innowacyjne metody badawcze oraz „niestandardowe myślenie”.

„Wiosna w Chreptusie z KMH UMCS”
Data: 17 marzec 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS wzięło aktywny udział w promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentując dwa wybrane projekty Organizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, dnia 17 marca 2017 roku. Poniższe projekty/warsztaty zostały poprowadzone w II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

▪ Pierwszy projekt/warsztat dotyczył ogólnie pojętej FANTASTYKI, jako samej nauki, jak również bardzo interesującego hobby na co dzień. Członkini Organizacji, Pani Beata Zielonka w sposób ciekawy i zachęcający przedstawiła m.in. wybrane aspekty dotyczące fantastyki. Zainteresowani – których nie brakowało – mogli wziąć aktywny udział w niniejszym warsztacie, wykazując się przy okazji swoją bogatą wiedzą.

▪ Drugi projekt/warsztat dotyczący BEATBOXU jako samej muzyki wykonywanej przy pomocy aparatu mowy, co więcej, muzyki połączonej z tekstami historycznymi (przykładem było m.in. nagranie „Opowieść o 1000 i jednej śmierci”), również cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodych osób. Nasz absolwent studiów historycznych, Pan Andrzej Dąbrowski zaprezentował jak wykonywać taką muzykę, opowiedział o samej historii beatboxu oraz pokazał, w jaki sposób połączyć historię jako naukę (głównie teksty historyczne) z taką właśnie muzyką.

Koło Metodologiczne Historyków UMCS zostało miło przywitane oraz przyjęte przez Dyrekcję Szkoły, a wszystko to miało miejsce z racji udziału w programie „Szkoły Partnerskie UMCS”, w tym przypadku z okazji wydarzenia „Wiosna w Chreptusie z UMCS”.

Dziękujemy za niezwykłą gościnność Dyrekcji II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz pracownikom Biura Promocji UMCS Lublin, w szczególności Pani Katarzynie Kołbut, Kierownik Biura Promocji UMCS.

„Targi Edukacyjne w Stalowej Woli z KMH UMCS”
Data: 8 marzec 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS miało okazję zaprezentować Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również Wydział Humanistyczny, a przy tym Instytut Historii, podczas Targów Edukacyjnych w Stalowej Woli. Członkini Koła, Pani Gabriela Winiarczyk wzięła czynny udział w niniejszym wydarzeniu, prezentując ofertę kształcenia na UMCS-ie w Lublinie oraz możliwości, jakie daje kształcenie na Wydziale Humanistycznym UMCS. Targi Edukacyjne 2017 w Stalowej Woli cieszyły się ogromną liczbą zainteresowanych, którzy z wielką przyjemnością zapoznali się z ofertą ich przyszłego wyboru studiów. Serdecznie dziękujemy Biuru Promocji UMCS Lublin za możliwość uczestnictwa w Targach Edukacyjnych oraz Naszej Pani Gabrysi, za chęć udziału w wydarzeniu i godne reprezentowanie Naszej Alma Mater.

„Spotkanie autorskie z dr. Łukaszem Bajdą”
Data: 8 marzec 2017 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS wraz z SKPB Lublin zorganizowało spotkanie autorskie i promocję książki dra Łukasza Bajdy na UMCS. Na spotkaniu była promowana jego najnowsza książka, pt. „Szlachta w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie”. Ponadto, promowane było również czasopismo historyczno-krajoznawcze „Bieszczady Odnalezione”, którego sekretarzem jest dr Bajda. Przed prezentacją autorską, głos zabrał promotor pracy doktorskiej autora, prof. Henryk Gmiterek z Zakładu Historii XVI-XVIII wieku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i pracowników naukowych UMCS, a także przewodników i sympatyków SKPB Lublin, z którymi związany jest także Pan Bajda. Po promocji była możliwość zakupu najnowszej książki Pana doktora oraz wcześniejszych numerów „Bieszczadów Odnalezionych”. Zainteresowani tematyką, mieli również niepowtarzalną szansę zamienić słowo z autorem.

„Gościnnie w Puszczy Kozienickiej: IV Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej z KMH UMCS i SKPB Lublin”
Data: 3 i 4 grudnia 2016 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS wraz z Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich Lublin zorganizowało kolejny „rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej”, zakończony sukcesem. Trasa rozpoczęła się na stacji Pionki Zachodnie i tam też po całodniowej wędrówce została zakończona. Pokonano rekordową trasę o długości nieco ponad 27 km, a przez całą długość towarzyszyły temu zachwycające zimowe pejzaże Puszczy Kozienickiej.
Uczestnicy zobaczyli m. in. rezerwat bagienny – Brzeźniczka oraz jedną z największych osobliwości przyrodniczych tych okolic, czyli Rezerwat Źródło Królewskie. Nie zabrakło także ciekawych akcentów historycznych tj. relikty po dawnej kolejce leśnej oraz pierwszo-wojenny cmentarz w Janusznie.
Po raz kolejny „rajdowiczów” prowadził Jan Szajowski, przewodnik górski, członek KMH UMCS i SKPB Lublin, a pomagała mu kursantka z SKPB Lublin - Anna Wochniak. Frekwencja była nieco mniejsza niż na wcześniejszych „rajdach”, ale 11 osób to bardzo dobry dla nas wynik, biorąc pod uwagę trudniejsze zimowe warunki i oczywiście – dość wymagającą trasę w terenie.

„XIII Lubelski Festiwal Nauki z KMH UMCS”
Data: 23 września 2016 r.
Koło Metodologiczne Historyków UMCS zaprezentowało podczas XIII LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI 2016 trzy projekty naukowe, na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Pierwszy projekt – „Debaty młodych o historii. Sądy nad postaciami”, którego celem było przedstawienie innego podejścia do historii niż te, które znane jest ze szkół podstawowych czy średnich; zrewidowanie przeszłości przez osoby z kręgu akademickiego, w oparciu o dyskusje, źródła, tym samym wydanie wyroku na osobie Józefa Kurasia, który to został właśnie teraz poddany pod sąd. Tutaj, Organizacja mogła gościć liczną grupę osób z Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie.

Drugi projekt – „Muzyka w historii czy historia w muzyce?” stawia pytania, tj.: Co można znaleźć tropiącna platformach: Funkedup East, Ultradiskopanorama, An Introduction To Eastern Europe, European Funk & Grooves? Po co mówić dzisiaj o „muzyce demoludów”? A jeśli mówić o niej, to w jaki sposób? Tutaj, członek Organizacji KMH UMCS, Jan Szajowski mógł zaprezentować kilka wybranych kwestii dotyczących np. muzyki jazz w krajach bałtyckich ZSRR, środowisk artystycznych w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, a wszystko to połączone z dyskusją i odtwarzaniem wybranych utworów muzycznych.

Trzeci projekt – „The Boats: Andy i Patryk... w stronę historii – niekonwencjonalnie” miał na celu bliższe poznanie muzyki wykonywanej za pomocą aparatu mowy – sztuki beatbox będącej częścią kultury hiphopowej w Polsce i na świecie. Czym jest beatbox? Jak wykonywać muzykę za pomocą aparatu mowy? Czy da się takiej muzyki słuchać? – to tylko kilka pytań oraz pewien wstęp do tego typu muzyki, jak i do samego projektu Based On a True Story (B.O.a.T.S.) „Andy’ego i Pasut’a”.
Projekty wzbudziły ogromne zainteresowanie przybyłych, zarówno w kwestii samej edukacji, nauki, jak również w świecie rozrywki podczas takiego wydarzenia jak XIII Lubelski Festiwal Nauki 2016.

• „Kozienalia 2016 z KMH UMCS”
Data: 31.05.2016

 • Koło Metodologiczne Historyków Instytutu Historii UMCS zaangażowało się – po raz kolejny – w Kozienalia 2016 w ACK Chatka Żaka Lublin, dn. 31 maja 2016 r.
 • KMH UMCS wzięło udział w tym wydarzeniu, prezentując swoją działalność oraz wybrane projekty.
 • Członkowie KMH UMCS uczestniczyli też w Kozienaliowej Gali Naukowca 2016, która odbyła się w Sali widowiskowej ACK Chatka Żaka o godz. 18.00.
 • Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

• „Koło Metodologiczne Historyków UMCS z projektem E-TV Historia w Poznaniu”
Data: 19.05.2016

 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS Lublin zaprezentowało swój przyszły projekt internetowej telewizji, nowy kanał tematyczny „E-TV Historia” na konferencji w Poznaniu, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii, dn. 19 maja 2016 r. (UAM, Poznań, Nowy Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89D, Sala im. Burszty).
 • Tematem tejże konferencji były: „Media audiowizualne – nowe źródło historii”?
 • Członkowie KMH UMCS (mgr Paulina Litka, mgr Andrzej Dąbrowski, mgr Patryk Płokita, Andrzej Włoch, Gabriela Winiarczyk, Wojciech Gajewski) wraz z Opiekun Organizacji, Panią dr E. Solską oraz Panem dr P. Witkiem zostali gościnnie przywitani, m.in. przez dr hab. prof. UAM, Dorotę Skotarczak (Kierownik Pracowni Historii Wizualnej UAM Poznań).
 • Przewodnicząca Organizacji, mgr Paulina Litka miała zaszczyt także poprowadzić wybrany panel tej konferencji. Koło Metodologiczne Historyków UMCS nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków UAM Poznań (Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej).

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z niniejszej konferencji oraz innych zdjęć z wyprawy KMH UMCS do Poznania. Niebawem także relacja wideo.
Również, składamy podziękowania Pani dr Solskiej, Panu dr Witkowi UMCS oraz Pani prof. Skotarczak UAM.

„Szczebrzeszyn – Zwierzyniec: kolejny, nieznany rajd z KMH UMCS”:

 • Data: 19.03.2016
 • III Rajd Lubelszczyzna Nieznana na trasie Szczebrzeszyn – Zwierzyniec zorganizowany przez dwóch członków KMH UMCS, Jana Szajowskiego oraz Andrzeja Włocha. Kolejny rajd Lubelszczyzna Nieznana już za nami. I tym razem pogoda i rajdowicze nie zawiedli, mieliśmy rekordową, jak do tej pory frekwencję – aż 29 osób + 2 pieski. Rajd rozpoczął się w Szczebrzeszynie, a swój punkt kulminacyjny miał w Zwierzyńcu. Pokonaliśmy około 21 kilometrów, przy ciepłej wiosennej pogodzie, idealnie wybranym przez przewodnika – Jana Szajowskiego – szlakiem turystycznym. Od samego początku zachwycały nas widoki. Najpierw w Szczebrzeszynie zobaczyliśmy jedną z najstarszych zachowanych w Polsce synagog i leżący nieopodal piękny, stary kirkut. Później, przez całą trasę towarzyszyły nam zapierające dech w piersiach widoki roztocza – rozciągające się po horyzont pola, zlewające się z niebem, lasy i wąwozy Szczebrzeskiego Parku Krajobrazowego. Na sam koniec zjedliśmy smaczny obiad w restauracji „Chrząszcz” w Szczebrzeszynie, specjalnie dla nas otwartej. Na sam koniec zjedliśmy smaczny obiad w restauracji „Chrząszcz” w Szczebrzeszynie, specjalnie dla nas otwartej.
 • Niniejszy rajd został zorganizowany 19 marca przez dwóch członków Koła Metodologicznego Historyków UMCS, Jana Szajowskiego oraz Andrzeja Włocha.
 • Serdecznie zapraszamy na kolejne „nieznane wycieczki” z KMH UMCS.
 • Serdecznie zapraszamy na kolejne „rajdy z KMH UMCS”.Na sam koniec zjedliśmy smaczny obiad w restauracji „Chrząszcz” w Szczebrzeszynie, specjalnie dla nas otwartej.
 • Niniejszy rajd został zorganizowany 19 marca przez dwóch członków Koła Metodologicznego Historyków UMCS, Jana Szajowskiego oraz Andrzeja Włocha.
 • Serdecznie zapraszamy na kolejne „nieznane wycieczki” z KMH UMCS.

„KMH UMCS zaprasza w swoje Drzwi Otwarte UMCS 2016”:

 • Data: 11.03.2016
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS zorganizowało po raz kolejny Drzwi Otwarte UMCS 2016. Członkowie Organizacji podczas tego wydarzenia mogli zaprezentować swój dotychczasowy dorobek, a także podzielić się teraźniejszymi i przyszłymi przedsięwzięciami. Mieli możliwość także podyskutować z przybyszami o studiowaniu i działalności w organizacjach.

„Dotknąć historii. Wielopłaszczyznowość odtwórstwa historycznego”:

 • Data: 26-27.02.2016
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS pomogli przy organizacji konferencji „Dotknąć historii. Wielopłaszczyznowość odtwórstwa historycznego” oraz wysłuchali niektórych, wybranych referatów prelegentów. Mieli możliwość zapoznania się z wieloma aspektami odtwórstwa historycznego.

„Panel dyskusyjny z niezwykłymi gośćmi: Dyrektorem TVP Historia, Panem Tadeuszem Doroszukiem oraz Redaktorem, Panem Przemysławem Bednarczykiem”:

 • Data: 30.11.2015
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS zorganizowało panel dyskusyjny dotyczący realizacji filmów o tematyce historycznej, w którym gośćmi byli Dyrektor TVP Historia, Pan dr Tadeusz Doroszuk oraz Redaktor, Pan Przemysław Bednarczyk. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 30 listopada 2015 r., o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady WH UMCS.

„Rajd z KMH UMCS: co nowego do zwiedzania?”:

 • Data: 28.11.2015
 • Po raz kolejny odbył się rajd Lubelszczyzna Nieznana, w którym wzięły udział 24 osoby. Rajd ten można z powodzeniem zaliczyć do udanych, a pogoda pozwoliła zrealizować wszystkie zamierzone punkty, czyli tym razem: Zespół Dworcowy w Dęblinie, Cytadelę Dęblińską, cmentarz wojenny „Balonna”, Muzeum Sił Powietrznych, Fort II w Mierzwiączce oraz dawną lokomotywownie przy ulicy Towarowej.

The Elements Beatbox Sqad” – po raz pierwszy z KMH UMCS:

 • Data: 16.10.2015
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS zaprasza na: The Elements Beatbox Sqad. Legendarny, najstarszy, a zarazem pierwszy w Polsce, skupiający ludzi tworzących muzykę za pomocą aparatu mowy, skład beatbox rodem z Chełma - THE ELEMENTS, zaprasza na spotkanie wspominkowe połączone z prezentacją historii powstania samej grupy, opisem ogólnej sztuki beatbox oraz dynamiki rozwoju tej dziedziny, jako części kultury hiphopowej w Polsce i na świecie.
 • Miejsce: ACK Chatka Żaka Lublin.
 • You Tube 

KMH UMCS na Lubelskim Seminarium Metodologicznym w Lublinie”:

 • Data: 24.09.2015
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS uczestniczyli w  Lubelskim Seminarium Metodologicznym w Lublinie na ul. Niecałej 5 w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorem wydarzenia było Koło Lubelskie Towarzystwa Historiograficznego. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania niezwykle interesujących referatów, których tematyka dotyczyła "Historiografii w kontekstach nieoczekiwanych".
 • You Tube 

Promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Historii oraz KMH UMCS w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem:

 • Data: 19.06.2015
 • Spotkanie z gimnazjalistami z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Członek Koła Metodologicznego Historyków UMCS, Jan Szajowski odwiedził - jako absolwent tej szkoły - młodzież, aby opowiedzieć, m.in. o studiowaniu w Lublinie (na UMCS-ie), przeprowadzić promocję Instytutu Historii UMCS, podyskutować o działalności w organizacjach uczelnianych. Zaprezentował Koło Metodologiczne Historyków, jego dorobek naukowy oraz bieżącą działalność. Spotkanie uzupełniły pokazy zdjęć z wyjazdów studenckich.

„Lubelski souvenir Koła Metodologicznego Historyków UMCS”:

 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS otrzymali dyplom okolicznościowy wraz z nagrodami książkowymi w konkursie "Lubelski Souvenir", którego celem było wykreowanie nowego, oryginalnego i atrakcyjnego produktu-pamiątki z zakresu sztuki turystycznej (w kontekście 700-lecia Lublina).

KMH UMCS na Kozienaliowym Festiwalu Nauki 2015”:

 • Data: 19.05.2015
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS wzięli udział w Kozienaliowym Festiwalu Nauki, organizowanym w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej - Kozienalia. KMH UMCS mogło zaprezentować swój dorobek naukowy, przedstawić bieżącą działalność członków Koła osobom odwiedzającym wydarzenie.

„Kolejny niecodzienny spacer po Lublinie członków KMH z zainteresowanymi”:

 • Data: 08.05.2015
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS odbyło kolejny spacer-wycieczkę wraz z zainteresowanymi osobami. Celem niniejszej wycieczki było odwiedzenie Izby Drukarstwa, Muzeum Historii Miasta Lublina, Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" . W programie wycieczki przewidziane było również zwiedzanie Kościoła oo. Dominikanów i kilku innych interesujących miejsc Lublina.

„Śladami polskich poetów: pierwszy spacer po Lublinie zorganizowany przez KMH UMCS”:

 • Data: 09.04.2015
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS zorganizowali wycieczkę-spacer do Dworku Wincentego Pola i Muzeum Czechowicza w Lublinie. Uczestniczyli w niej członkowie Koła oraz grupa studentów I roku Turystyki Historycznej.

Targi Edukacyjne Lublin: promocja Koła Metodologicznego Historyków UMCS:

 • Data: 25.03.2015
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków (Pani Paulina Litka i Pan Andrzej Dąbrowski), mieli okazję zaprezentować Organizację podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie (Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. - ul. Dworcowa 11, Lublin).

KMH UMCS na Drzwiach Otwartych marzec 2015:

 • Data: 11.03.2015
 • Członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS wzięli czynny udział w wydarzeniu, jakim były Drzwi Otwarte UMCS w marcu 2015 roku. Mogli, m.in. zaprezentować swoją Organizację zarówno na Wydziale Humanistycznym UMCS, jak i w ACK Chatka Żaka, przedstawiając swój dotychczasowy dorobek, jak i kolejne, przyszłe przedsięwzięcia KMH.

„Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich i turystyka studencka jako model dobrych praktyk animacyjnych” (Spotkanie SKPB i KMH UMCS):

 • Data: 15.12.2014
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS wraz z Organizacją pozauczelnianą, Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Lublinie (SKPB) zorganizowało spotkanie poświęcone szeroko rozumianej turystyce studenckiej, połączone z pokazem zdjęć z Anatolii Wschodniej (pokazanie przykładowej podróży historycznej na przykładzie zdjęć i opowieści z wyjazdu prywatnego członków SKPB do Anatolii Wschodniej). Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z SKPB miało na celu propagowanie aktywności turystyczno-krajoznawczej wśród studentów kierunków historycznych, poprzez ukazanie aspektów związanych z poznawaniem historii regionu, kraju i świata; ukazanie przybyłym, w jaki sposób należy przygotowywać się do dalekich podróży oraz jakie niezbędne umiejętności mogą w tym celu otrzymać zainteresowani na kursie przewodnickim SKPB Lublin oraz na studiach historycznych na UMCS-ie.

Wykład prof. Janusza Solskiego (UM), pt.: „Wewnętrzna równowaga ustroju warunkiem zdrowia i życia”, z cyklu: Spotkania humanistów z przyrodnikami:

 • Data: 02.06.2014
 • Kolejne spotkanie organizowane przez KMH UMCS, z cyklu: Spotkania humanistów z przyrodnikami; dyskusja na temat prawidłowego funkcjonowania wielu czynników, rozmowa poświęcona kwestii utrzymywania organizmu w stanie równowagi wewnętrznej, a także równowagi wobec środowiska zewnętrznego.

Polski film historyczny jako model fabularyzowanej wizualizacji przeszłości czy sporny atrybut sztuki zaangażowanej? W sprawie obrazu filmowego: „1920. Bitwa Warszawska”:

 • Data: 14.05.2013
 • Debata nad rolą filmu historycznego w poznawaniu, prezentowaniu i popularyzowaniu przeszłości. Pretekstem do tej debaty była produkcja Jerzego Hoffmana: „1920 Bitwa Warszawska”. Uczestnikami debaty byli prof. Dorota Skotarczak (UAM), dr Jacek Nowakowski (UAM), dr Piotr Witek (UMCS), dr Mirosław Szumiło (UMCS). Debatę poprowadziła dr Ewa Solska.
 • You Tube 

Wykład prof. dr hab. Ewy Domańskiej, pt.: „Wiedza o przeszłości. Perspektywy przyszłości”:

 • Data: 27.02.2013
 • Celem wystąpienia było zarysowanie przyszłości badań historycznych w kontekście wydarzeń i zmian zachodzących w świecie i postępu naukowego (zwłaszcza w dziedzinie nauk o życiu, neuronauki i kognitywistyki), które znajdują swoje odbicie w awangardowych nurtach i podejściach określanych mianem posthumanistyki czy humanistyki posteuropejskiej i nieantropocentrycznej.

„Stąd jestem, tu zostaję”:

 • Data: 25.10.2012
 • Członkowie KMH UMCS we współpracy z biurem Posłanki do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej zorganizowali konkurs na krótki film o tematyce regionalno-historycznej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Otrzymaliśmy wiele prac na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale przede wszystkim wizualnym.
 • You Tube 
 • You Tube 2 

Wyróżnienie w „Konkursie na projekt” organizowanym przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską, Poseł do Parlamentu Europejskiego:

 • Członkowie naszego Koła: Ireneusz Makuchowski, Izabela Inglot, Martyna Bakun oraz Paweł Chilczuk opracowali projekt, pt. „Lubelszczyzna - Wiele kultur Wiele możliwości”, którego celem było utrwalanie tradycji kształtowania tożsamości regionalnej wśród młodzieży szkolnej oraz ustanowienie adekwatnego zaplecza dialogu między uczniami, a środowiskiem naukowców zajmujących się historią i kulturą Lubelszczyzny. Tak, aby sukcesywnie wpajać też świadomość, iż tożsamość regionalna jest niezbędnym elementem indywidualnej i społecznej świadomości historycznej. Projekt miał charakter warsztatowy. W nagrodę członkowie naszego koła wzięli udział w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

„Takich gości mieliśmy Kołakowski-Skarga-Edelman”:

 • Data: 22.01.2010
 • Spotkanie poświęcone było Leszkowi Kołakowskiemu, Barbarze Skardze i Markowi Edelmanowi - postaciom kultury europejskiej po prostu, które odeszły w tym samym mniej więcej czasie. Uczestnikami i twórcami tego spotkania byli: Redaktor Adam Michnik, prof. Jan Pomorski oraz abp. Józef Życiński. Dyskusję moderował o. Tomasz Dostatni. Była to jedna z poważniejszych debat, jakie udało się w naszej akademickiej przestrzeni zaaranżować. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia wszelkich fotorelacji z niniejszych wydarzeń na Naszą stronę facebookową Koła, a także na stronę bloga KMH UMCS, jak również do odwiedzenia nas i przyłączenia się do Naszej Organizacji na platformę społecznościową BaseConnect:

Siedziba Koła:
Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Historii
Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w.
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a, p. 337/335 (III p.)
20-031 Lublin

e-mail: kmh.umcs@poczta.umcs.lublin.pl
kmhumcs@gmail.com 

Facebook
Blog
BaseConnect

 Opiekun Koła: dr  hab. Ewa Solska
ewa.solska@poczta.umcs.lublin.pl 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/050/2013