Koło Medialno- Teatralne

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt: 
bohemakmt.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Wojciech Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/150/2017