Koło Medialno- Teatralne

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Pl. Litewski 3 pok. 204
20-080 Lublin

Kontakt: 
bohemakmt.umcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Wojciech Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/150/2017