Koło Latynoamerykanistów UMCS

 Koło Latynoamerykanistów UMCS działa na Wydziale Politologii. Powstało w styczniu 2006 roku z inicjatywy grupy studentów, obecnie już absolwentów naszego Uniwersytetu, Joanny Katarzyny Kaczyńskiej, Kamila Kamińskiego, Łukasza Książka i rozwijało swoją działalność przy aktywnym udziale Joanny Simko, Ewy Orzeszko, Sylwii Seredyn, Tomasza Kłosowicza, Jana Rydzaka, Justyny Ostaszewskiej, Kornelii Plizgi, gromadząc w swoich szeregach studentów stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii, geografii, prawa oraz iberystyki, zarówno ze studiów dziennych i zaocznych, licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Skupia entuzjastów i pasjonatów Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Do statutowych celów Koła Latynoamerykanistów UMCS należy:

 • prowadzenie wielokierunkowej działalności zmierzającej do popularyzacji, rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat Ameryki Łacińskiej;
 • rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi lub wspierającymi podobną działalność;
 • integracja studentów o podobnych zainteresowaniach.

Działalność Koła Latynoamerykanistów UMCS odbywa się w formie:

 • spotkań roboczych (projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych, lektura książek, dyskusje na temat historii, aktualnych problemów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych Ameryki Łacińskiej oraz przegląd wydarzeń w regionie)
 • spotkań i wykładów otwartych z udziałem zaproszonych gości
 • konferencji i seminariów naukowych: „Oblicza Ameryki Łacińskiej 2009”, „Dni Meksyku w Lublinie 2010” (we współpracy z KUL)
 • projektów cyklicznych: „Dzień Latynoamerykański” – w całości poświęcony Ameryce Łacińskiej (spotkanie tematyczne, degustacja potraw, czyli „Smaki Ameryki Łacińskiej” - „Sabores de America Latina”, pokaz filmów – „Kino Latino” oraz impreza integracyjna – „Fiesta Latina”)
 • wizyt w instytucjach naukowych, ambasadach państw latynoamerykańskich, Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • prowadzenia bloga KL UMCS (www.americalatina.bloog.pl) oraz profilu Koła na Facebooku

Zrealizowaliśmy we współpracy z Radiem Centrum audycje radiowe poświęcone Ameryce Łacińskiej (lista audycji z plikami).

Gośćmi spotkań i wykładów otwartych KL UMCS byli dyplomaci, pisarze, publicyści oraz badacze Ameryki Łacińskiej z kraju i z zagranicy, m.in.: Raphael Steger Cataño (Ambasador Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce), Jesús Miguel Cruz Guevara (Chargé d’Affaires Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce), prof. nadzw. dr hab. Jacek Perlin (Ambasador RP w Wenezueli i Kolumbii oraz Konsul Generalny RP w Kurytybie – Brazylia), prof. dr Maria de Monserrat Llairo (Universidad de Buenos Aires - Argentyna), prof. dr Albene Miriam Menezes Klemi (Universidade de Brasília), dr Marcos Pablo Moloeznik (Universidad de Guadalajara – Meksyk), dr Gerardo Reyes Guzman (Universidad Iberoamericana Puebla – Meksyk), dr Guillermo Yepes Boscán, dr Carlos Dimeo Alvarez, prof. nadzw. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW), dr Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), maestro Enrique Zanni, misjonarz o. Adam Pirożek SVD, pisarz i publicysta kubański Ladislao Aguado, Adriana Gottberg Gil (Chargé d’ Affaires ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce), dr Jesús Tovar Mendoza (Universidad Autónoma del Estado de México), dr Peter Birle (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín). 

KL UMCS jest członkiem Giełdy Kół Naukowych UMCS oraz współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi i pozarządowymi z Lublina, m.in. ze Stowarzyszeniem „Forum Młodych Dyplomatów”. KL UMCS współpracuje także z regionalnymi mediami, w tym z Radiem Centrum oraz Radiem Lublin. W lutym 2008 roku KL UMCS nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w maju 2009 roku było organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Oblicza Ameryki Łacińskiej 2009”. Współuczestniczyło w organizacji II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej, która odbyła się 3-4 listopada na Wydziale Politologii w Lublinie.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45 p. A.5.61,
20-612 Lublin 

Blog
Facebook

Kontakt: 
americalatina.kl@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Katarzyna Krzywicka prof. nadzw. 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/107/2015

  Autor
  Marta Wolińska