Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS

Cele:

 • pogłębianie wiedzy dziennikarskiej, która przygotuje do pracy w zawodzie dziennikarza,
 • podnoszenie poziomu wiedzy o dziennikarstwie,
 • pogłębianie ogólnej kultury dziennikarskiej wśród studentów Wydziału Humanistycznego UMCS i społeczności akademickiej,
 • rozwijanie życia naukowego,
 • przygotowanie do pracy naukowej,
 • wytworzenie wśród studentów Wydziału poczucia wspólnoty, atmosfery koleżeńskiej, więzi z Uniwersytetem oraz kultywowanie tradycji akademickich.

Projekty:

 •  „Głos Humanisty” w Internecie!
  • wydawany od 1 września 2012 r.,
  • „Głos Humanisty w Internecie!” to nic innego jak wydanie w formie online czasopisma „Głos Humanisty”,
  • prowadzony w formie bloga podzielonego na działy tematyczne: Ciekawi ludzie, Civilization, Kobieta i Mężczyzna, Kultura, Lublin, Naszym zdaniem, Od siebie, Sport, Styl życia, Wydarzenia,
  • adres strony  bloga: http://gloshumanisty.piszecomysle.pl/

Siedziba Organizacji: 
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (pokój 021b)
20-031 Lublin

Kontakt:
glos.humanisty@gmail.com
Facebook
Blog

Opiekun: 
dr hab Aneta Wysocka

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/012/2013  Autor
  Anna Nieoczym