Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego

Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego działa od 2016 r. Zrzesza ono studentów Instytutu Muzyki zainteresowanych szeroko pojętą problematyką prowadzenia zespołów. W ostatnich latach studenci podjęli szereg aktywności, mających na celu poszerzenie własnej wiedzy, wzbogacenie doświadczeń oraz promowanie Instytutu Muzyki wśród studentów i potencjalnych kandydatów na studia. Do znaczących przedsięwzięć Koła Dyrygenckiego należy:

• zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu higieny głosu w czterech szkołach ponadpodstawowych w Lublinie (2016)

• udział w pracach nieformalnego jury ogólnopolskiego konkursu chóralnego Cantantes Lublinensis (2016)

• udział w pracach organizacyjnych podczas ogólnopolskiego Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie (2017)

• dwukrotny udział w pracach nieformalnego jury regionalnego konkursu chóralnego „Śpiewająca Polska” (2018, 2019)

• wyjazd szkoleniowy na konkurs chóralny podczas Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Kielcach (2019)

• udział w warsztatach „Gospel - podstawowe praktyki wykonawcze” (2019).

 

e-mail organizacji: kolo.dyrygenckie.umcs@gmail.com

piotr.wijatkowski@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS

adres siedziby: al. Kraśnicka 2a, pok. 116, 20-718 Lublin