Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego (AMWA) powstało w 2013 roku. W jego ramach, pod nadzorem opiekuna naukowego, realizowane są działania o charakterze badawczym, konkursowym, organizowane są konferencje i imprezy edukacyjno-artystyczne, podczas których studenci rozwijają i prezentują swoje umiejętności.

Najważniejsze z nich to:

  • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe AMWA dwukrotnie zrealizowało konkurs poezji śpiewnej pn. „W krainie łagodności” (2016, 2017), który spotkał się z szerokim zainteresowaniem (m.in. I etap konkursu zorganizowano w ramach Drzwi Otwartych UMCS, a wzięło w nim udział wielu młodych artystów z liceów Lublina i województwa).
  • AMWA brał udział w dużych koncertach plenerowych m.in. w parku nałęczowskim w ramach „Jubileuszu 150-lecia Uzdrowiska” oraz w Chatce Żaka z okazji 40-lecia kształcenia artystycznego na UMCS. Rokrocznie AMWA wspiera Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki i jest partnerem Ogólnopolskich Konferencji Metodycznych Nauczycieli Muzyki. 
  • w 2018 roku koło AMWA uczestniczyło w III konkursie języka polskiego dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polish Your Polish Competition), gdzie przygotowało i poprowadziło blok muzyczny dla uczestników konkursu.
  • W 2019 roku koło AMWA ogłosiło i zrealizowało „Konkurs na piosenkę dziecięcą”, do którego zgłosili się młodzi kompozytorzy – studenci i absolwenci naszej uczelni oraz uczniowie szkół muzycznych Lublina i województwa. Jury wyłoniło 6 laureatów w dwóch kategoriach, a najlepsze prace nagrodziło nagrodami finansowymi. Na realizację tych przedsięwzięć Koło otrzymało dotację Dziekana WA i granty Prorektora ds. Studenckich UMCS.
  • W 2017-2019 na wniosek AMWA Pani Prorektor ufundowała Nagrodę dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS - w ramach współpracy wolontariackiej studentów AMWA podczas festiwalu.
  • 2020 – w ramach organizacji Drzwi Otwartych AMWA zorganizowało warsztaty dla studentów i kandydatów na studia w Instytucie Muzyki metodyków z Holandii (Cees van Loon, Gerard van Omeren).

e-mail organizacji: kolo.amwa@gmail.com

monika.mielko-remiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: dr hab. Monika Mielko - Remiszewska, prof. UMCS

adres siedziby: al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin