Koło Artystyczne w Zakresie Malarstwa

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny
Al. Kraśnicka 2b
20-718 Lublin

Opiekun Organizacji:
dr hab. szt. Sławomir Toman, prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/088/2013