Koło Artystyczne "Prze-świt"

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny
Al. Kraśnicka 2B pok. 122
20-718 Lublin

Opiekun: 
dr Amadeusz Popek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/139/2017