Kolegium Dziekańskie

Skład Kolegium Dziekańskiego:

Z prawem głosu

 • Dziekan Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Robert Litwiński
 • Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
 • Prodziekan ds. kształcenia – dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 • Dyrektor Instytut Archeologii – dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
 • Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
 • Dyrektor Instytutu Historii – dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze – dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
 • Dyrektor Instytutu Neofilologii – dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
 • Przedstawiciel samorządu studentów – Dawid Kobylański
 • Przedstawiciel samorządu doktorantów – mgr Anna Mikiciuk

Z głosem doradczym

 • Przedstawiciel związków zawodowych – dr hab. Mariusz Ausz
 • Koordynator – dr Beata Kasperowicz-Stążka
 • Koordynator – dr Ariel Orzełek
 • Koordynator – dr Anna Tryksza
 • Koordynator – dr Mariola Tymochowicz
 • Koordynator – dr Małgorzata Ułanek
 • Konsultant Dziekana – dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS.

W załącznikach znajdują się uchwały Kolegium Dziekańskiego. 

Załączniki