Koła Naukowe

 Koła naukowe na kierunkach "germanistyka" i "lingwistyka stosowana"

Germanistyka:

W roku akademickim 2017/2018 reaktywowane zostało Koło Naukowe Germanistów. Opiekunem Koła jest dr Beata Kasperowicz-Stążka. Informacje dotyczące działalności Koła znaleźć można na stronie www.kng.umcs.pl

Wcześniej istniało przy Instytucie Germanistyki Koło Naukowe Studentów Germanistyki (opiekun: dr Beata Kasperowicz-Stążka). Do przedsięwzięć Koła należało m.in. zorganizowanie (14 maja 2012 roku) akcji „Majówka po niemiecku”. Była ona częścią projektu realizowanego przez organizację Deutsch-Polnisches Jugendwerk (PNWM) oraz miała zasięg uczelniany, ponieważ odbyła się na Placu przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej. Partnerami akcji zostały PNWM, Deutsch-Wagen-Tour oraz Fantasy Park Lublin. Koło dołączyło również do akcji charytatywnej na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Ostatecznie udało się zebrać 43 zużyte telefony komórkowe, które Koło przekazało dyrekcji szkoły. Telefony zostały sprzedane, dzięki czemu dzieci spełniły swoje marzenie o wycieczce do Parku Miniatur. Obie akcje przeprowadzone w 2012 roku miały zasięg pozauczelniany, o czym informowały lokalne media: Kurier Lubelski oraz Radio Centrum.

Koło zajęło się także organizacją akcji promocyjnej w ramach Drzwi Otwartych UMCS. Miała ona na celu promocję Instytutu i Koła, przybliżenie oferty studiów (m.in. programu studiów oraz specjalności) oraz zaprezentowanie korzyści związanych z nauką języka niemieckiego i perspektyw zawodowych po studiach germanistycznych. Do cyklicznych przedsięwzięć Koła należały wieczory filmowe, podczas których studenci mieli okazję zapoznać się z kinematografią niemieckiego obszaru językowego. Ponadto Koło organizowało regularne spotkania, tzw. Stammtische, które odbywały się w języku niemieckim i skierowane były do studentów i wykładowców filologii germańskiej, jak też do innych osób zainteresowanych językiem niemieckim. Obie imprezy kontynuowane są też obecnie, choć nie są już organizowane w ramach Koła. Innym pomysłem Koła były wieczory z różnorodnymi grami, tzw. Spielabende, które nawiązywały do niemieckiej tradycji gier towarzyskich i służyły integracji społeczności studenckiej i wymianie doświadczeń. Kolejnym przedsięwzięciem Koła były warsztaty językowe przeznaczone dla studentów i wszystkich osób zainteresowanych (np. pisanie kreatywne w języku niemieckim).
Więcej informacji znaleźć można na archiwalnej stronie koła na Facebooku.


 

Lingwistyka stosowana:

W roku akademickim 2015/2016 reaktywowane zostało Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej (opiekun Koła: dr Iryna Turianska-Wasilewska).

Kolo Naukowe Studentow Lingwistyki Stosowanej dziala na płaszczyznie naukowo-organizacyjnej. Czlonkowie Koła aktywnie udzielają się w różnych wydarzeniach o charakterze kulturowym, edukacyjnym oraz promocyjnym. Co roku Koło zdobywa granty Biura Promocji UMCS, Dziekana WH, samorządu studentów UMCS, które realizowane są we współpracy ze szkołami partnerskimi UMCS, nie tylko z województwa lubelskiego. W ramach współpracy z Biurem Promocji członkowie Koła odwiedzają szkoły partnerskie, realizując programy edukacyjno-promocyjne. Koło zorganizowało również naukową konferencję studencką. Co roku organizowane jest spotkanie bożonarodzeniowe studentów i pracowników lingwistyki stosowanej.