Koła Naukowe

KOŁA NAUKOWE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

 

Instytut Sztuk Pięknych

 

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Warsztatowej FRAKCJA SUCHA

Opiekun                                  mgr Andrzej Mosio

Kontakt                                   kolo.frakcjasucha@gmail.com

 

Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy

Opiekun                                  dr Wojciech     Mendzelewski

Kontakt                                   forum.mlodych.rzezbiarzy@gmail.com

 

Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne

Opiekun                                  dr  Alicja Kupiec

Kontakt                                   pau.janowska@gmail.com

 


Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne  w zakresie MALARSTWA

Opiekun                                  dr hab. Sławomir Toman

Kontakt                                   brombatromba@o2.pl

 

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KOŁOMYJA

Opiekun                                  dr hab. Krzysztof Rumowski   

Kontakt                                   kolo.kolomyja@gmail.com                 

           

 

Instytut Muzyki

 

Koło artystyczno-naukowe AMWA Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego

Opiekun                              dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. nadzw.

Kontakt                               kolo.amwa@gmail.com