Kognitywistyka

Dodatkowa rekrutacja (do wyczerpania limitu miejsc):

Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

- studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)
- studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Dlaczego kognitywistyka?

Studiuj jednocześnie: psychologię, neuronaukę, sztuczną inteligencję (AI), językoznawstwo i filozofię dzięki kognitywistyce! Kognitywistyka nie tylko odpowiada na pytania o poznanie (umysł) człowieka w kategoriach każdej z powyższych dyscyplin, ale daje również studentowi perspektywę interdyscyplinarną: to samo zjawisko umysłowe (np. pamięć, świadomość, percepcja, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji) ujmowane jest z perspektywy m.in. neuroinformatyka, psycholingwisty czy neuropsychologa. Nasi studenci mają możliwość realizacji pasji badawczych poza zajęciami w Laboratorium Multimodalności i w Pracowni Sztucznej Inteligencji.

Absolwent kognitywistyki – dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu - doskonale odnajdzie się w rzeczywistości neuromarketingu, chatbotów, robotyki, czy BigData. Dzięki wybranym kursom w języku angielskim nasi studenci sprawnie posługują się tym językiem.

Jakość kształcenia na kognitywistyce potwierdzona jest zewnętrznym audytem i certyfikatami: Studia z Przyszłością i Lider Jakości Kształcenia.

Umiejętności i kompetencje kognitywisty

 • dobra znajomość zaawansowanych narzędzi informatycznych i umiejętności programistyczne
 • znajomość metod badań psychologicznych
 • umiejętności analityczne, perswazyjne i retoryczne
 • umiejętność współpracy w zespołach
 • kompetencje w zakresie metod rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Perspektywa zatrudnienia

 • branża IT: obsługa i zarządzanie systemami informatycznymi
 • projektowanie elementów systemów sztucznej inteligencji
 • analiza i zarządzanie BigData
 • nowe media
 • marketing i PR
 • jednostki naukowo-badawcze

Możliwości rozwoju

 • działalność w Kole Kognitywistyki UMCS
 • Laboratorium Multimodalne (eye-tracking, VR, rejestracja aktywności ciała)
 • Pracownia Sztucznej Inteligencji
 • wymiana studencka z zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi

Oferujemy m.in. następujące kursy

 • językoznawstwo kognitywne
 • psychologia poznawcza i rozwojowa
 • neuronauka poznawcza
 • podstawy programowania
 • elementy sztucznej inteligencji i robotyki
 • neuro- i psycholingwistyka
 • neuromodelowanie
 • filozofia umysłu
 • Design
 • Media

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Wirtualne Drzwi Otwarte na Kognitywistyka

facebook.com/kognitywistyka.umcs

Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka - stacjonarne drugiego stopnia