Klub Agitatorów Kultury i Wolontariuszy

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Pl. Litewski 3 
20-400 Lublin

Facebook

Opiekun merytoryczny: 
dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/166/2019