Klinika prawa finansowego w ramach USPP UMCS

W ramach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS działa Sekcja Prawa Finansowego.

W ramach Sekcji studenci świadczą, pod opieką merytoryczną pracowników Katedry Prawa Finansowego, nieodpłatną pomoc prawną na zasadach określonych w Regulaminie USPP UMCS. 

Strona Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej: 
www.umcs.pl/pl/uniwersytecka-studencka-poradnia-prawna,415.htm

Adres Poradni:
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
Tel/Fax: +81 815375047
e-mail: uspp@interia.pl