Kierunki studiów IRK

Internetowa rejestracja kandydatów ruszyła 17 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do rejestracji!

Studia stacjonarne
        Studia I stopnia

        Studia II stopnia

        Studia jednolite magisterskie

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)
        Studia I stopnia

        Studia II stopnia

        Studia jednolite magisterskie

 

Ulotka informacyjna Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS


related