kierunki plastyczne

Do podstawowych obowiązków opiekuna roku należy udzielanie studentom rad i konsultacji w sprawach związanych z procesem dydaktycznym oraz opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2022/2023           


STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I    rok

Mgr Oliwia Beszczyńska

503-932-460, oliwia.beszczynska@mail.umcs.pl

II   rok

Dr Jakub Ciężki

692-418-17, jakub.ciezki@mail.umcs.pl

III  rok

Dr hab. Piotr Zieleniak

609-040-314, piotr.zieleniak@mail.umcs.pl

STUDIA STACJONARNE 5-LETNIE MAGISTERSKIE

 

Malarstwo

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I    rok

Dr hab. Zbigniew Woźniak

505-066-249, zbigniew.wozniak@mail.umcs.pl

II   rok

Dr Anna Barańska

697-408-657, anna.baranska2@mail.umcs.pl

III  rok

Mgr Grzegorz Więcek

503-464-518, grzegorz.wiecek@mail.umcs.pl

IV  rok

Dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS

795-108-370, krzysztof.bartnik@mail.umcs.pl

V   rok

Dr hab. Kamil Stańczak

660-674-172, kamil.stanczak@mail.umcs.pl

 

Grafika

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I    rok

Dr hab. Anna Perłowska-Weiser

798-677-990, anna.perlowska-weiser@mail.umcs.pl

II   rok

Dr Amadeusz Popek

513-931-318, amadeusz.popek@mail.umcs.pl

III  rok

Dr hab. Marek Mazanowski

507-102-164, marek.mazanowski@mail.umcs.pl

IV  rok

Dr hab. Agnieszka Zawadzka

669-210-174, agnieszka.zawadzka2@mail.umcs.pl

V  rok

Mgr Waldemar Drążyk

607-503-906,waldemar.drazyk@mail.umcs.pl

 
STUDIA STACJONARNE 2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE
 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I   rok

Dr hab. Robert Kuśmirowski, prof. UMCS

602-615-049, robert.kusmirowski@mail.umcs.pl

II  rok

Dr hab. Barbara Niścior

504-046-626, barbara.niscior@mail.umcs.pl

 

Grafika

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I   rok

Dr Jacek Wierzchoś

514-506-615, jacek.wierzchos@mail.umcs.pl

II  rok

Dr Andrzej Mosio

510-309-029, andrzej.mosio@mail.umcs.pl

 

Grafika w jez. ang.

 

Rok studiów

Opiekun

 

Tel., mail

I  rok

Mgr Michał Ćwiek

609-481-777, michal.cwiek@mail.umcs.pl

II rok

Mgr Michał Ćwiek

609-481-777, michal.cwiek@mail.umcs.pl