ZASADY REKRUTACJI 2015/2016

Studia I stopnia:

Romanistyka
Na kierunku romanistyka student może wybrać specjalności: język francuski lub język włoski. W obrębie tych dwóch specjalności oferowane są następujące specjalizacje:
1.Romanistyka, specjalność: język francuski, specjalizacja: język włoski
2.Romanistyka, specjalność: język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa
3.Romanistyka, specjalność: język francuski, specjalizacja: języki specjalistyczne
4.Romanistyka, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski

Iberystyka
Na kierunku iberystyka student może wybrać specjalności: hispanistyka lub portugalistyka. W obrębie tych specjalności oferowane są następujące specjalizacje:

Hispanistyka

1. Iberystyka, specjalność: hispanistyka, specjalizacja: język hiszpański z językiem portugalskim.
2. Iberystyka, specjalność: hispanistyka, specjalizacja: tłumaczeniowa.
3. Iberystyka, specjalność: hispanistyka, specjalizacja: języki pecjalistyczne
4. Iberystyka, specjalność: hispanistyka, specjalizacja: hispanoamerykańska

Portugalistyka

1. Iberystyka, specjalność: portugalistyka, specjalizacja: język portugalski z językiem hiszpańskim.
2. Iberystyka, specjalność: portugalistyka, specjalizacja: tłumaczeniowa
3. Iberystyka, specjalność: portuglistyka, specjalizacja: języki specjalistyczne
4. Iberystyka, specjalność: portugalistyka, specjalizacja: luzo-brazylijska

 

Studia II stopnia:

Na kierunku Romanistyka student może wybrać specjalności:

1.Romanistyka, specjalność: język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa
2.Romanistyka, specjalność: język francuski, specjalizacja: nauczycielska
3.Romanistyka, specjalność: język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa
4.Romanistyka, specjalność: język hiszpański, specjalizacja: nauczycielska
5.Romanistyka, specjalność: język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowa