KierunekStopień studiówForma studiów
Administracja publiczna studia I stopnia studia stacjonarne
Administracja publiczna studia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia studia stacjonarne
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
Public relations i doradztwo medialne studia I stopnia studia stacjonarne
Fizjoterapia studia jednolite magisterskie studia stacjonarne
Fizjoterapia studia jednolite magisterskie studia niestacjonarne (zaoczne)