KierunekStopień studiówForma studiów 
Administracja publiczna studia I stopnia studia stacjonarne  
Administracja publiczna studia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)  
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia studia stacjonarne  
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)  
Wychowanie fizyczne studia I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)  
Public relations i doradztwo medialne studia I stopnia studia stacjonarne  
Fizjoterapia studia jednolite magisterskie studia stacjonarne  
Fizjoterapia studia jednolite magisterskie studia niestacjonarne (zaoczne)