Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Katarzyna Klimkowska

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, pok. 45

e-mail: katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

tel. 81 537 63 10 (w godzinach konsultacji)

Aktualne informacje dotyczące godzin konsultacji i ewentualnej absencji znajdują się w profilu osobowym