Kierownicy studiów doktoranckich

Kierownicy studiów doktoranckich

Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bernard Staniec
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY 
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Bernard Staniec
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Chemia
Prof. dr hab. Anna Zdziennicka
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
tel. 81-537-56-70
aniaz@hektor.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny

 

Ekonomia
Nauki o zarządzaniu
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński
KATEDRA ETYKI
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
KATEDRA ETYKI
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
KATEDRA ETYKI
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

Historia
dr hab. Dariusz Szewczuk
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr filologii polskiej)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
tel. 602 730 182
Prof. dr hab. Jarosław Krajka
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
tel. (81) 533 88 92
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Kulturoznawstwo
dr hab. Adam Kopciowski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Stanisław Prus
KATEDRA ANALIZY MATEMATYCZNEJ
tel. (81) 537 61 65
stanislaw.prus@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia
Prof dr hab. Marek Nowosad
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
tel. (81) 537 68 17
marek.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA 
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Psychologia
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Nauki o mediach
Prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter
Nauki o polityce
Nauki o polityce w j. angielskim
dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska,
katarzyna.marzeda@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji

Prawo
Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO 
tel. (81) 537 54 35

ZESPÓŁ DS. TOKU STUDIÓW I KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW

mgr Tomasz Góźdź
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1111A, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 52 88
studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl