Kierownicy studiów doktoranckich

Kierownicy studiów doktoranckich

Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Chemia
Prof. dr hab. Anna Zdziennicka
Zakład Zjawisk Międzyfazowych
tel. 81-537-56-70
aniaz@hektor.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny

 

Ekonomia
Prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Katedra Teorii i Historii Ekonomii
tel. (81) 537 53 85
maciej.baltowski@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o zarządzaniu
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Adam Głaz
Instytut Anglistyki
tel. (81) 537 26 21
adam.glaz@poczta.umcs.lublin.pl
Historia
dr hab. Dariusz Szewczuk
Instytut Historii
tel. (81) 537 52 83
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr filologii polskiej)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
Instytut Filologii Polskiej
tel. 602 730 182
Prof. dr hab. Jarosław Krajka
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
tel. (81) 533 88 92
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Kulturoznawstwo
dr hab. Adam Kopciowski
ZAKŁAD KULTURY I HISTORII ŻYDÓW 
tel. 81 537 50 90

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Bożena Jasińska
Zakład Metod Jądrowych
bozena.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. dr hab. Stanisław Prus
Zakład Analizy Funkcjonalnej
tel. (81) 537 61 65
stanislaw.prus@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia
Prof dr hab. Marek Nowosad
Zakład Meteorologii i Klimatologii
tel. (81) 537 68 17
marek.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Psychologia
Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii

Nauki o mediach
Prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter
Zakład Dziennikarstwa
Nauki o polityce
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Zakład Myśli Politycznej
krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o polityce w j. angielskim
dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska,
katarzyna.marzeda@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji

Prawo
Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Katedra Prawa Rzymskiego
tel. (81) 537 54 35

Zespół ds. studiów doktoranckich

mgr Tomasz Góźdź
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1111A, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 52 88
studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl