Keynote speakers

Prof. Göran Bolin
Department of Media & Communication Studies Södertörn University, Szwecja
Temat wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

Prof. Rita Figueiras
Wiceprzewodnicząca Sekcji Mediatyzacja, ECREA
Universidade Católica Portuguesa, Lizbona, Portugalia
Temat wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

Dr Johanna E. Möller
Institut für Publizistic Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy
The Mediatization of Privacy (abstrakt)

Dr prof. Damian Guzek
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Mediatization Cartography (abstrakt)

Dr Ilya Kiriya
School of Media, Faculty of Communication, media and design, HSE University Russia, Rosja

Mediatization of the Academia: some critical reflections (abstrakt)