KATEDRA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WIEDZĄ

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

Działalność Katedry obejmuje badania naukowe oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych. W obszarze zainteresowań badawczych mieszczą się zagadnienia z obszaru zarządzania jakością, wiedzą, kapitałem intelektualnym, procesami, projektami, zarządzanie w szkolnictwie wyższym oraz w służbie zdrowia. Przedmioty realizowane przez pracowników Katedry: zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem intelektualnym, procesami, projektami oraz wykłady fakultatywne w języku polskim i angielskim.

W Katedrze prowadzone są seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie. Katedra sprawuje nadzór nad działalnością Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą.