Katedra Teorii i Historii Ekonomii

PRACOWNICY KATEDRY:
1. prof. dr hab. Maciej Bałtowski - profesor zwyczajny, kierownik
2. dr hab Piotr Kozarzewski - adiunkt 
3. dr Konrad Czernichowski - adiunkt

4. dr Piotr Zalewa- adiunkt
5. dr Grzegorz Kwiatkowski - asystent
6. mgr Joanna Czaplak - asystent
7. mgr Łukasz Jasiński - asystent 

O KATEDRZE 
Katedra Teorii i Historii Ekonomii powstała w 2009 roku w rezultacie przekształceń organizacyjnych Zakładu Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej. Kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Maciej Bałtowski. Ponadto pracownikami Katedry zostali dr Stanisław Duda, dr Marta Dolecka oraz mgr Grzegorz Kwiatkowski. W nowo powstałej jednostce kontynuowano badania Zakładu Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej (historia gospodarcza, w szczególności historia gospodarcza Polski XX w., historia myśli ekonomicznej, w szczególności historia myśli liberalnej oraz socjalistycznej), jak również podjęto nowe kierunki badań. Wśród nich znalazły się w szczególności badania w zakresie współczesnej myśli ekonomicznej oraz kwestie własnościowe we współczesnej gospodarce. W kolejnych latach do Katedry do grona pracowników dołączyli: mgr Paweł Augustynowicz, mgr Joanna Czaplak oraz dr Piotr Zalewa.

Oprócz działalności naukowej Katedra prowadzi działalność dydaktyczną. W jej ramach realizowane są zajęcia z wielu przedmiotów, w szczególności z makroekonomii, mikroekonomii, podstaw ekonomii oraz wielu przedmiotów specjalnościowych (m.in. ekonomia sektora publicznego, państwo a gospodarka oraz współczesne teorie ekonomiczne).