Katedra Romanistyki

Działalność naukowa Katedry Romanistyki obejmuje prowadzenie badań w dwóch głównych dyscyplinach: literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. Prace badawcze dotyczą francuskiego oraz włoskiego obszaru językowego.

Katedra Romanistyki prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Romanistyka oraz studia I stopnia na kierunku Italianistyka.