KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Kontakt

Sekretariat:

mgr Anna Opałczyńska

Pok. 313, Tel. (081) 537–54–44
e-mail: anna.opalczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Dyżury pracowników publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.