KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Kontakt

Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
(budynek Wydziału Prawa i Administracji)
20-031 Lublin

Godziny dyżurów

Dyżury pracowników publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Charakterystyka jednostki:

1) przedmioty podstawowe:
a) prawo konstytucyjne,

2) przedmioty kierunkowe:
a) podstawy tworzenia prawa,
b) ustroje państw współczesnych,

3) przedmioty monograficzne:
a) prawo parlamentarne,
b) ustroje państw współczesnych,
c) zasady tworzenia prawa na tle porównawczym,
d) prawo wyznaniowe,
e) prawo o partiach politycznych.

Rys historyczny

Zakład Prawa Państwowego powstał jako Katedra Prawa Konstytucyjnego w 1950 roku. Od 1970 roku jako Zakład Prawa Państwowego, a od 1990 roku – Zakład Prawa Konstytucyjnego wchodzi w skład Instytutu Administracji i Prawa Publicznego. Organizatorem i kierownikiem Katedry, a następnie Zakładu był do 1980 roku prof. dr Andrzej Burda.

Profil badawczo-naukowy:

  • polskie prawo konstytucyjne,
  • konstytucyjne prawo porównawcze.

Najważniejsze publikacje ostatnich lat:

  1. S. Patyra – „Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku”,
  2. „Ustroje państw współczesnych” (red. E. Gdulewicz),
  3. „Polskie prawo konstytucyjne” (red. W. Skrzydło),
  4. W. Skrzydło – „Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji”.