KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

Adres

Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5 (budynek Wydziału Prawa i Administracji) 20-031 Lublin (trzecie piętro)
20-036 Lublin

Kontakt

Kierownik:


dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak prof. nadzw. (pok. 321)
tel.: 81-537-53-45


Sekretariat:


Mgr Anna Opałczyńska (pok. 313)
tel. 81-537-54-44
fax 81-537-54-44

Strona WWW

www.kpgih.pl

Godziny dyżurów

Dyżury pracowników publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Katedra Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego utworzona została na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 1959 roku. Od 1970 r. wchodziła w skład Instytutu Prawa sądowego, a od początku 1973 roku – Instytutu Prawa Cywilnego. W roku 1969 nazwę Katedry zmieniono na Zakład Prawa Gospodarczego, a w 1990 na Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego. Od niedawna powrócono do nazwy Katedra.

Katedra gościła wielu gości zagranicznych, a jej pracownicy utrzymują współpracę z wieloma naukowymi ośrodkami zagranicznymi (Grenoble, Monachium, Dijon, Hannower, Bonn).

Charakterystyka jednostki - Przedmioty:

1) przedmioty obowiązkowe:

  •   prawo handlowe,
  •   zarys prawa handlowego

2) przedmioty kierunkowe:

  •   umowy o obrocie gospodarczym,
  •   prawo własności przemysłowej,
  •   prawo konkurencji,
  •   prawo autorskie i prawa pokrewne.

3) przedmioty monograficzne:

  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej
  • prawo reklamy
  • prawo autorskie w Internecie
  • umowy w dziedzinie własności intelektualnej